Het Servicepakket
Breed pakket diensten aangeboden door partners

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon voor beveiligers

Heeft u te maken met ongewenste omgangsvormen zoals (seksuele) intimidatie, pesten of discriminatie. En kunt u dit niet bespreken in uw bedrijf, dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de beveiligingsbranche.

Er worden geen kosten in rekening gebracht bij de eerste gesprekken.

Wat doet de vertrouwenspersoon
  • luisteren en eerste opvang bieden over vertrouwelijke zaken;
  • nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is;
  • informeren over andere oplossingsmogelijkheden;
  • eventueel doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator.

De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht en zet pas stappen als u daarvoor toestemming geeft. Bij het contact staan integriteit en vertrouwelijkheid centraal. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk.

Hoe contact opnemen?
  • Bel met Emergenz, op 040-2350131
  • of via de website van Emergenz

Emergenz, expert op het gebied van persoonlijk welzijn, is vertrouwenspersoon voor de beveiligingsbranche.