Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon voor de beveiligingsbranche

Vanaf januari 2014 kunnen werknemers en werkgevers een beroep doen op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Dit is vastgelegd in de cao
(artikel 91 A). Het protocol voor de branche vertrouwenspersoon is tevens vastgelegd in de fondsen cao.U kunt de expert raadplegen bij onder meer ongewenste omgangsvormen. De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht en zet pas stappen als de melder daarvoor toestemming geeft.

U vindt de vertrouwenspersoon bij Emergenz, expert op het gebied van persoonlijk welzijn. Contact leggen kan via de site of telefonisch: 040-2350131.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor u betekenen?
  • een luisterend oor en eerste opvang bieden over vertrouwelijke zaken zoals ongewenste omgangsvormen;
  • nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is;
  • informeren over andere oplossingsmogelijkheden;
  • eventueel doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator;
  • leidinggevenden en management adviseren en ondersteunen bij het voorkomen van ongewenst gedrag.
Integer en vertrouwelijk

Bij het contact tussen de vertrouwenspersoon en de melder staan integriteit en vertrouwelijkheid centraal. De vertrouwenspersoon heeft (behoudens zware misdrijven) geheimhoudingsplicht en zet pas stappen als de melder daarvoor toestemming geeft.